Stichting Sneek 1818

Stichting Sneek 1818

Stichting Sneek 1818 wil ondersteuning bieden aan maatschappelijke initiatieven, “dicht bij huis”. Daarvoor stelt ze subsidie beschikbaar aan sociale, culturele en educatieve projecten van ideële aard, die plaats vinden in de voormalige gemeenten Sneek, IJlst en Wymbritseradiel* oftewel het werkgebied van de vroegere Stichting de Bondsspaarbank van 1818 te Sneek.

Over de stichting

Stichting Sneek 1818 is ontstaan toen de Bondsspaarbank Sneek/Wymbritseradiel in 1993 opging in het grotere geheel van de SNS-bank. Het eigen vermogen van de voormalige Bondsspaarbank is toen in een stichting geplaatst om het te behouden voor goede doelen in het voormalige werkgebied.

Deze Bondsspaarbank was zelf al eerder voortgekomen uit fusies tussen de in 1818 opgerichte “Spaarbankvereeniging te Sneek”, de “Spaarbank Sint Joseph te Sneek” en De “Spaarbank IJlst”, die samen weer opgingen in “Stichting De Spaarbank van 1818 en uiteindelijk in de “Bondsspaarbank van 1818”.

Met zijn bescheiden vermogen wil de stichting graag lokale initiatieven helpen om projecten te realiseren. Veel projecten hebben daarvoor net dat financiële zetje nodig. De stichting geeft geen steun aan individuen of aan projecten met een commerciële, politieke of religieuze doelstelling.

* de voormalige gemeente Wymbritseradiel bestond uit de dorpen: Abbega-Blauwhuis- Folsgare-Gaastmeer-Gauw-Goënga-Heeg-Hommerts-Idzega-IJsbrechtum-Indijk-Jutrijp- Loënga-Nijhuizum-Nijland-Offingawier-Oosthem-Oppenhuizen-Oudega-Sandfirden- Scharnegoutum-Tirns-Tjalhuizum-Uitwellingerga-Westhem-Wolsum-Woudsend-Ypecolsga