Stichting Sneek 1818

Bestuur

Voorzitter

Johan Stoop

Secretaris

Mettelina Baarda-Kuiper

Penningmeester

Jacob Boonstra

Bestuurslid

Emiliek Baljet

Bestuurslid

Theo Jonker

De bestuursleden van Stichting Sneek 1818 zijn vrijwilligers en ontvangen voor hun werkzaamheden voor de stichting geen beloning.

Stichting Sneek 1818 is gevestigd te Oppenhuizen en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41004594. Ons RSIN is 8151.22.834