Stichting Sneek 1818

Een bijdrage aanvragen

Een bijdrage kan worden aangevraagd door het online formulier in te vullen. De bij te voegen bestanden moeten in Pdf worden aangeleverd met een maximale grootte van 3,0 Mb. Andere bestandstypen zoals Word, Excel etc. worden niet geaccepteerd. Wanneer de drie vakjes voor akkoord zijn aangevinkt, kan de aanvraag worden verzonden door op de button te klikken.

Wanneer de aanvraag bij ons binnen is, krijgt u daarvan een ontvangstbevestiging. Mocht u deze bevestiging na 3 weken nog niet hebben ontvangen, neem dan contact op met ons. Alleen juist ingevulde formulieren met de benodigde bijlagen worden in behandeling genomen.

Uitbetaling van de donatie gebeurt pas wanneer de financiering rond is en het zeker is dat het project door zal gaan. Indien een project toch niet door gaat, dient de betaalde donatie te worden teruggestort.

Het bestuur vergadert vijf keer per jaar, waardoor het besluitvormingsproces enkele weken kan duren. De aanvraag moet uiterlijk 14 dagen voor de volgende vergadering zijn ingediend.

We behouden ons het recht voor om achteraf een financiĆ«le verantwoording te vragen. 

Vergaderdata

De komende vergaderdata zijn:

Stichting Sneek 1818 heeft een ANBI status